Do??cz do nas na FB

Bran?a us?ugowa to przede wszystkim komunikacja z klientem, wzmocnienie pozycji na rynku oraz zwi?kszenie sprzeda?y. Jest to mo?liwe m.in. dzi?ki wykorzystaniu rozwi?zań wspomagaj?cych funkcjonowanie takich przedsi?biorstw.

Systemy komunikacyjne, e-commercowe, zarz?dcze, wspieraj?ce obieg dokumentów i obs?ug? klienta - to tylko niektóre z nich. Przegl?du rozwi?zań zawsze dokonujemy podczas wydarzeń po?wi?conych nowym technologiom.

Je?li jest to dla Państwa interesuj?cy temat, nie mo?e Państwa zabrakn?? poczas naszych konferencji.

Dotychczas zrealizowane konferencje dla bran?y us?ugowej:

 • Technologie i procesy wspieraj?ce oszcz?dno?? energii w produkcji 
 • Automatyzacja procesów w przemy?le 
 • Jak efektywnie zarz?dza? przedsi?biorstwem – wykorzystanie systemów ERP w firmie 
 • Obs?uga i zarz?dzanie na rynku us?ug TSL 
 • Knowledge Management 
 • Wspó?czesna komunikacja w przedsi?biorstwie 
 • Cloud Computing – z biznesem w chmurze 
 • Bezpieczeństwo danych przedsi?biorstwa w kontek?cie wspó?czesnych zagro?eń 
 • Akademia Jako?ci – testowanie i jako? projektów IT 
 • Oszcz?dno?? i bezpieczeństwo – podstawa efektywnego zarz?dzania przedsi?biorstwem 
 • Infrastruktura nowoczesnej serwerowni 
 • Technologie i rozwi?zania do zarz?dzania bezpieczeństwem 
 • Bezpieczeństwo firmowych sieci 
 • Big Data - big solution?
 • Bezpieczeństwo obiektów – monitoring wizyjny, kontrola dost?pu, mechaniczne systemy zabezpieczeń
 • Jak efektywnie zarz?dza? przedsi?biorstwem – wykorzystanie systemów ERP w firmie 
 • Nowoczesne Data Center

Strony

Nadchodz?ce wydarzenia

琼粤彩票 桐城市| 阳新县| 灵石县| 赣州市| 岢岚县| 即墨市| 互助| 泰和县| 凉山| 丹棱县| 全椒县| 盐边县| 鄯善县| 青川县| 昔阳县| 上饶市| 星座| 恩施市| 南岸区| 顺平县| 竹溪县| 祁门县| 尤溪县| 延津县| 太谷县| 海林市| 阳朔县| 湖北省| 含山县| 伊金霍洛旗| 孟津县| 垣曲县| 咸丰县| 龙胜| 惠东县| 宜兴市| 米林县| 肇州县| 南宫市| 商河县| 长岛县|