Do??cz do nas na FB

Instytucje bankowe i ubezpieczeniowe odgrywaj? bardzo znacz?c? rol? we wspó?czesnym biznesie. Powszechnie obecne technologie maj? w nich bardzo istotne zastosowanie, gdy? bran?a finansowa jest jedn? z najbardziej nara?onych na ataki zarówno z zewn?trz, jak i z wewn?trz organizacji.

Wynikiem tego jest bardzo cz?ste poruszanie tematów nie tylko zwi?zanych z bezpieczeństwem fizycznym, informatycznym banków i firm ubezpieczeniowych, lecz tak?e z bezpieczeństwem transakcji czy zastosowaniem rozwi?zań mobilnych.

Zadajemy sobie spraw?, ?e instytucje finansowe maj? bardzo specyficzne wymagania technologiczne i infrastrukturalne, w zwi?zku z czym musz? by? na bie??co z aktualn? propozycj? sektora IT.

Serdecznie zapraszamy kadr? zarz?dzaj?c? instytucji finansowych do uczestnictwa w organizowanych bran?owych konferencjach.

Dotychczas zrealizowane konferencje dla sektora finansowego:

 • Quo vadis BS? Spotkanie mened?erów banków spó?dzielczych 
 • Business Intelligence w instytucjach finansowych 
 • BPM – systemy do zarz?dzania przedsi?biorstwem dla sektora finansowego 
 • Spring Biometric Summit  
 • Bezpieczeństwo danych i informacji w bankowo?ci 
 • Knowledge Management 
 • Wspó?czesna komunikacja w przedsi?biorstwie 
 • Cloud Computing – z biznesem w chmurze 
 • Bezpieczeństwo danych przedsi?biorstwa w kontek?cie wspó?czesnych zagro?eń 
 • Akademia Jako?ci – testowanie i jako? projektów IT 
 • Oszcz?dno?? i bezpieczeństwo – podstawa efektywnego zarz?dzania przedsi?biorstwem 
 • Infrastruktura nowoczesnej serwerowni 
 • Technologie i rozwi?zania do zarz?dzania bezpieczeństwem w firmie
 • Bezpieczeństwo firmowych sieci 
 • Big Data - big solution?
 • Bezpieczeństwo obiektów – monitoring wizyjny, kontrola dost?pu, mechaniczne systemy zabezpieczeń
 • Jak efektywnie zarz?dza? przedsi?biorstwem – wykorzystanie systemów ERP w firmie 
 • Nowoczesne Data Center

Strony

Nadchodz?ce wydarzenia

琼粤彩票 阳信县| 四川省| 长葛市| 额尔古纳市| 定结县| 长汀县| 桃江县| 巴南区| 金川县| 万源市| 吉隆县| 樟树市| 全南县| 滨州市| 临潭县| 揭西县| 罗源县| 阳城县| 武威市| 邹平县| 鄯善县| 滨海县| 永寿县| 象山县| 巩义市| 化州市| 都兰县| 兴安盟| 沂源县| 钦州市| 凯里市| 定陶县| 长兴县| 营口市| 乌拉特后旗| 阳高县| 乌审旗| 无极县| 岗巴县| 乌拉特后旗| 钟山县|